• Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  • Kovoobrábanie
  • Zámočníctvo
  • Rezanie plazmou
  • Ohýbanie plechov
  • Konštrukcia a výroba strojov, prístrojov, strojných zariadení a nástrojov
  • Výroba, úprava a oprava tvárniacich strojov a foriem na vstrekovanie plastov
  • Technické poradenstvo v strojárenstve
  • Technologická príprava výroby
  • Návrh, výroba a montáž zváraných konštrukcií, brán, zabradlí, prestrešení a pod.
  • Návrh, výroba a predaj posilňovacích strojov