Ponúkané služby

 • CAD design, návrh a tvorba 3D dát (SOLIDWORKS)
 • Kovoobrábanie (CNC aj klasické)
 • Zámočníctvo
 • Popisovanie a rezanie kovových a nekovových dielcov
 • Výroba a opracovanie výrobkov z kovu
 • Návrh a výroba meracích prípravkov
 • Návrh a výroba jednoúčelových zariadení
 • Výroba oceľových konštrukcií, prestrešení, brán a pod.
 • Konštrukcia a výroba strojov, prístrojov, strojných zariadení a nástrojov
 • Výroba, úprava a oprava tvárniacich, strižných a vstrekovacích nástrojov
 • Delenie a ohýbanie plechov
 • Pálenie dizajnových plechov, výroba plotových lamiel na mieru
 • tepelné úpravy meších výrobkov (kalenie, popúšťanie, žíhanie)
 • povrchové úpravy (lakovanie, pieskovanie, čiernenie)